Subject Re: Execute stored procedure in select query
Author supertokkie
The type of field multipack is Varchar(1), so only one character can
I store there. I store there Y or N (so uppercase).

In my program I have an edit component, where the user can insert the
search text.

I want to let the form work general. So I don't want to show 2 radio
buttons with the text Yes and No when the user select the search area
field (a combobox, which tell the system where it must search, in
which column from the table): Multipack.

So the user has selected the search area field: Multipack. Then he
know that he can type Yes or No in the search field.

Because I want to refresh the search result after every key input, I
need a function to convert the real data stored in the table to the
value that the user will be pressed in the edit search component.

Then it is possible to check after each key press.


Paul I think you are a dutch man, so I will also write it in Dutch
because maybe it's more clear:

Ik heb dus een formulier waarop een combobox staat, waar je aan kan
geven in welke kolom je van de tabel wil gaan zoeken. Als de
gebruiker Multipack selecteert, zal het systeem dus alleen in die
kolom gaan zoeken.

Natuurlijk zou je dan 2 radiobuttons met ja en nee kunnen weergeven.
Op zich is dat mooier maar ik wil een algemene manier hebben. (Want
ik kan ook kiezen: zoeken op alles en dan moet je een zoekstring
invoeren en kan je dus ook niet 2 radio buttons weergeven).

Maar goed in Multipack staat altijd Y of N. Maar ik wil dat de
gebruiker gewoon ja of nee in kan tikken en dat het systeem bij de
query eerst Y omzet naar ja en N omzet naar nee.

Met uppercase zorg ik er voor dat allebei de kanten hoofdletters
worden dus daar zit het probleem niet.

Het gaat erom hoe ik in die select query een veld een andere waarde
kan geven. Normaal gesproken doe je dat in SQL met CASE. Maar
interbase ondersteunt dat niet.