Subject
Author borbird@post.cz
Hi,

Can anybody recommend a good tool to migrate databeases from
MySQL to Firebird?

Thanks.


--
Prvních 500 uživatelů, kteří se od 14.7. do 31.7.2003
zaregistrují a začnou využívat službu VOLBA 1020 dostne tričko
VOLNÝ zdarma. Vice na www.volba1020.cz