Subject GBak and ERRORLEVEL
Author
Hi

On one of our servers, we do 3 firebird backup each nigth.
There are made from a batchfile, which is run via scheduled jobs.

On this server, I get ERRORLEVEL=1 every once in a while on either one of them.
Whenever I afterwards restores the dump file there is no problem with it.

The 3 dump lines are like this:

gbak -v -b -user %1 -password %2 -se db06:service_mgr "secdb" "G:\FBDump\security2.fbk"
if %ERRORLEVEL% EQU 0 goto SLUT_SECURITY2

errorhandling

:SLUT_SECURITY2

"GBak" -Backup -User %1 -Password %2 "LocalHost:H:\db\Kaufmann\OCCLicens.fdb" "G:\FBDump\OCCLicens.fbk" -v -g -y %log%
if %ERRORLEVEL% EQU 0 goto SLUT_KAUFMANN_LICENS

errorhandling

:SLUT_KAUFMANN_LICENS

"GBak" -Backup -User %1 -Password %2 "LocalHost:H:\db\Kaufmann\OCCEasyPos.fdb" "G:\FBDump\OCCEasyPos.fbk" -v -g -y %log%
if %ERRORLEVEL% EQU 0 goto SLUT_KAUFMANNDB

errorhandling

:SLUT_KAUFMANNDB

Sometimes it failes on the first dump (security). Other times on one of the others.
but the logfiler and a restore afterwards doesnt fail.

Am I doing anything wrong here?


CONTENT OF BACKUP.BAT
Echo Off

: *** Parameter %1 angiver administrator konto til database.
: *** Parameter %2 angiver administrator password til database.
: *** Patch til Firebird BIN ("c:\program files\firebird\firebird_2_1\bin") biblioteket skal være sat.
: *** Bemærk at stien til security2.fdb SKAL tilrettes i jobbet inden afvikling foretages første gang.
: *** Dette batchjob behøver sendmail.exe og sendmail.ini.
: *** sendmail.ini skal tilrettes mht. mail adresser og smtp server inde jobbet kan tages i brug.
: *** Dette job kan afvikles fra planlagte opgaver i Windows kontrolpanel.

PATH=%PATH%;C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5\Bin
set log="c:\fbbackup\resultat.txt"
set startdato=%DATE%
set starttime=%TIME%
set fejllog=g:\fbbackup\fejllog.txt
set server=db06

: --------------- HER KOPIERES SECURITY2.FDB FIREBIRD BRUGER DATABASEN ------------------------------------------------------------

: *** Sletter resultatsfil
Echo Sletter evt. tidligere resultsfil
Del %log%
Del %fejllog%


: *** Tager backup af SECURITY2.FDB
Echo Foretager backup af SECURITY2.FDB databasen
Echo Vent venligst.. .. ..
gbak -v -b -user %1 -password %2 -se db06:service_mgr "secdb" "G:\FBDump\security2.fbk"

: *** Test resultaty af Security backup
if %ERRORLEVEL% EQU 0 goto SLUT_SECURITY2

Echo "%DATE% - %TIME% : Security2 backup fejlede på %server%." > %fejllog%

: Opret advarsel i eventloggen på db06. Denne fanges af SYSORB som scanner Application evntlog for Firebird Gbak
eventcreate /L Application /T ERROR /SO "Firebird Gbak" /ID 305 /D "Firebird dump rutine fejlede for Security2.fdb database på %server% med fejlkode: %ERRORLEVEL%."


:SLUT_SECURITY2

: ----------------- HER KOPIERES Kaufmanns Database -----------------------------------------------------------------------

set startdato=%DATE%
set starttime=%TIME%

: *** Sletter resultatsfil
Echo Sletter evt. tidligere resultsfil
set log="G:\FBDump\resultat-lic.txt"
Del %log%

: *** Dump backup af LICENS-FIL
Echo Foretager backup af licens fil
Echo Vent venligst.. .. ..
"GBak" -Backup -User %1 -Password %2 "LocalHost:H:\db\Kaufmann\OCCLicens.fdb" "G:\FBDump\OCCLicens.fbk" -v -g -y %log%

: *** Test resultaty af Kaufmann licens backup
if %ERRORLEVEL% EQU 0 goto SLUT_KAUFMANN_LICENS

Echo "%DATE% - %TIME% : Kaufmann licens backup fejlede på %server%." >> %fejllog%

:SLUT_KAUFMANN_LICENS

Echo "--------------------------------------------------" >> %log%
Echo "---- Tider på backup af Kaufmanns lic database ---" >> %log%
Echo "--------------------------------------------------" >> %log%
ECHO "Starttidspunkt: %startdato% - %starttime%" >> %log%
ECHO "Sluttidspunkt:  %DATE% - %TIME%" >> %log%
Echo "--------------------------------------------------" >> %log%


set startdato=%DATE%
set starttime=%TIME%
set log="G:\FBDump\resultat-dba.txt"

: *** Sletter resultatsfil
Echo Sletter evt. tidligere resultsfil
Del %log%


: *** Dump backup af DATABASE
Echo Foretager backup af database fil
Echo Vent venligst.. .. ..
"GBak" -Backup -User %1 -Password %2 "LocalHost:H:\db\Kaufmann\OCCEasyPos.fdb" "G:\FBDump\OCCEasyPos.fbk" -v -g -y %log%

: *** Test resultaty af Kaufmann database backup
if %ERRORLEVEL% EQU 0 goto SLUT_KAUFMANNDB

Echo "%DATE% - %TIME% : Kaufmann DB backup fejlede på %server%." >> %fejllog%

: Opret advarsel i eventloggen på db06. Denne fanges af SYSORB som scanner Application evntlog for Firebird Gbak
eventcreate /L Application /T ERROR /SO "Firebird Gbak" /ID 305 /D "Firebird dump rutine fejlede for Kaufmann database på %server% med fejlkode: %ERRORLEVEL%."


:SLUT_KAUFMANNDB

Echo "--------------------------------------------------" >> %log%
Echo "----- Tider på backup af Kaufmanns database ------" >> %log%
Echo "--------------------------------------------------" >> %log%
ECHO "Starttidspunkt: %startdato% - %starttime%" >> %log%
ECHO "Sluttidspunkt:  %DATE% - %TIME%" >> %log%
Echo "--------------------------------------------------" >> %log%

sendmail SLUT KAUFMANN_DB_GBAK: *** Dump backup af GAVEKORT DATABASE

set startdato=%DATE%
set starttime=%TIME%
set log="G:\FBDump\resultat-gavekortdb.txt"

: *** Sletter resultatsfil
Echo Sletter evt. tidligere resultsfil
Del %log%

Echo Foretager backup af gavekort database fil
Echo Vent venligst.. .. ..
"GBak" -Backup -User %1 -Password %2 "LocalHost:H:\DB\Elektronisk Gavekort\EASYPOSGAVEKORT.FDB" "G:\FBDump\EASYPOSGAVEKORT.FBK" -v -g -y %log%

: *** Test resultaty af Kaufmann database backup
if %ERRORLEVEL% EQU 0 goto SLUT_KAUFMANN_GAVEKORTDB

Echo "%DATE% - %TIME% : Kaufmann Gavekort DB backup fejlede på %server%." >> %fejllog%

: Opret advarsel i eventloggen på db06. Denne fanges af SYSORB som scanner Application evntlog for Firebird Gbak
eventcreate /L Application /T ERROR /SO "Firebird Gbak" /ID 305 /D "Firebird dump rutine fejlede for Kaufmann gavekort database på %server% med fejlkode: %ERRORLEVEL%."


:SLUT_KAUFMANN_GAVEKORTDB

Echo "--------------------------------------------------" >> %log%
Echo "----- Tider på backup af Kaufmanns database ------" >> %log%
Echo "--------------------------------------------------" >> %log%
ECHO "Starttidspunkt: %startdato% - %starttime%" >> %log%
ECHO "Sluttidspunkt:  %DATE% - %TIME%" >> %log%
Echo "--------------------------------------------------" >> %log%

sendmail SLUT KAUFMANN_DB_GBAK

: ----------------- HER Sweepes Kaufmanns Database -----------------------------------------------------------------------

set startdato=%DATE%
set starttime=%TIME%
set log="G:\FBDump\resultat-gfx.txt"

: ------------------ Her Sweepes Kaufmann database server ------------------
gfix -user %1 -Password %2 -sweep "Localhost:H:\db\Kaufmann\OCCEasyPos.fdb"

: *** Test resultat af Kaufmann database sweep
if %ERRORLEVEL% EQU 0 goto SLUT_KAUFMANNDB_SWEEP

Echo "%DATE% - %TIME% : Kaufmann DB sweep fejlede på %server%." >> %fejllog%

:SLUT_KAUFMANNDB_SWEEP

Del %log%
Echo "--------------------------------------------------" >> %log%
Echo "------ Tider på sweep af Kaufmann database -------" >> %log%
Echo "--------------------------------------------------" >> %log%
ECHO "Starttidspunkt: %startdato% - %starttime%" >> %log%
ECHO "Sluttidspunkt:  %DATE% - %TIME%" >> %log%
Echo "--------------------------------------------------" >> %log%