Subject ADO driver for FB
Author Artur Tomczewski
I need ADO driver for Firebird 1.03, 1.5, 2.x (for WIN32, not .NET). Does any one know which one to choose ? Any experiencies ?
Are ODBC drivers accessable via ADO faster then OLE DB ones ?
------------------------------------------------------
Ta wiadomo�� zosta�a przeskanowana na obecno��
wirus�w i niebezpiecznych za��cznik�w przez
system poczty Softhard S.A. i zosta�a zakwalifikowna
jako bezpieczna.
------------------------------------------------------
www.softhard.com.pl
------------------------------------------------------[Non-text portions of this message have been removed]