Subject RE: [firebird-support] FB3 alter domain colltion
Author Primoz Jenko

Hi,

 

 

we have 2.05, tough. So I am not sure for 3.x. Sorry.

Well, if you install IBExpert or some similar tool, you would be able to see immediately.

 

Best regards,

Primoz

 

 

 

From: firebird-support@yahoogroups.com [mailto:firebird-support@yahoogroups.com]
Sent: Thursday, May 17, 2018 5:58 PM
To: firebird-support@yahoogroups.com
Subject: Re: [firebird-support] FB3 alter domain colltion

 

 

Hi,

 

>>There is no way to change the default collation without dropping the domain and recreating it with the desired attributes.

>>Perhaps tool like IBExpert could do this – alter and set collation? Not sure.

 

this was for FB2.5 where users could modify system tables but now in FB3 it is prohibited

and i suppose it is fixed by some DDL statement?

 

regards,

Karol Bieniaszewski

 To elektronsko sporočilo in vse morebitne priloge predstavljajo poslovno skrivnost oziroma so zaupne in so namenjene izključno naslovniku. Kakršnokoli razkrivanje, distribucija ali kopiranje vsebine sporočila je izrecno prepovedano. Če ste sporočilo prejeli pomotoma, Vas prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja, sporočilo pa takoj uničite.