Subject RE: [firebird-support] Subscribe and question
Author Primoz Jenko
Hi,


thank you! We will do it.Best wishes,

Primoz


-----Original Message-----
From: firebird-support@yahoogroups.com [mailto:firebird-support@yahoogroups.com]
Sent: Thursday, May 10, 2018 12:17 PM
To: firebird-support@yahoogroups.com
Subject: Re: [firebird-support] Subscribe and question

10.05.2018 12:12, 'Primoz Jenko' Primoz.Jenko@... [firebird-support] wrote:
> Does any one have any idea what to do?

Look to firebird.log to see errors of port listening if any.


--
WBR, SD.


------------------------------------

------------------------------------

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Visit http://www.firebirdsql.org and click the Documentation item on the main (top) menu. Try FAQ and other links from the left-side menu there.

Also search the knowledgebases at http://www.ibphoenix.com/resources/documents/

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
------------------------------------

Yahoo Groups Links
To elektronsko sporočilo in vse morebitne priloge predstavljajo poslovno skrivnost oziroma so zaupne in so namenjene izključno naslovniku. Kakršnokoli razkrivanje, distribucija ali kopiranje vsebine sporočila je izrecno prepovedano. Če ste sporočilo prejeli pomotoma, Vas prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja, sporočilo pa takoj uničite.