Subject Re: [firebird-support] SQL statment?
Author Piotr Olszewski
cieszy mnie użyta przez CIebie forma czasu przeszłego