Subject RE: [firebird-support] How to add empty space into between characters in string?
Author Le Phuc
Thanks, but string’s length not fixed.Mr. Lê Phúc
Chuyên viên tư vấn triển khai
Di động: 0988 691 926
Email: lephuc@...
Yahoo nick: lephuc0305
Skype nick: lephuc0305

Công ty TNHH T.O.N.Y
03 Lê Thánh Tôn, Hải Châu, Đà Nẵng
ĐT: (0511) 3647923 - (0511) 2201389
Email: contact@...
Website: <http://www.tonyvn.com> www.tonyvn.com
Tài khoản ngân hàng: Số 140 2122 4855 011
tại Ngân hàng Kỹ thương chi nhánh Đà Nẵng(Techcombank)

Kinh nghiệm.Công nghệ.Sáng tạo
Experience.Technology.CreativenessGiới thiệu Công ty TNHH T.O.N.Y
Công ty TNHH T.O.N.Y chuyên cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin toàn diện cho doanh nghiệp, là công ty chuyên sâu về phần mềm kế toán, quản trị doanh nghiệp và website. Đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên giàu kinh nghiệm triển khai ứng dụng tin học, kết hợp việc thường xuyên nghiên cứu áp dụng các công nghệ phần mềm mới nhất trên thế giới.

Giới thiệu Phần mềm kế toán Tony Accounting
Tony Accounting là một phần mềm kế toán chuyên nghiệp, dễ dàng sử dụng, đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ kế toán, cho phép bạn tạo ra nhiều hệ thống sổ sách kế toán khác nhau với một vài thao tác đơn giản. Phần mềm đã được sử dụng tại hơn 100 doanh nghiệp và khách hàng là cá nhân sử dụng làm dịch vụ kế toán.

_____

From: firebird-support@yahoogroups.com [mailto:firebird-support@yahoogroups.com] On Behalf Of Anderson Farias
Sent: Wednesday, September 02, 2009 18:30 PM
To: firebird-support@yahoogroups.com
Subject: Re: [firebird-support] How to add empty space into between characters in string?

Hi,

> Hi all, I use FB 2.1.3 RC2, I have a string(Ex: ABCD), I want to add an
>empty space(or an character ‘,’) between each characters in string. Please
>send me what function or SQL code.

Use SUBSTRING , ex:

select substring(yourfield from 1 for 1)||','||substring(yourfield from 2
for 1) from yourtable

Regards,
Anderson

[Non-text portions of this message have been removed]